سه شنبه, 21 ژانويه 2020
Sifarişler

Tərcümələrin qəbulu

İran daxilindən tərcümə qəbulu

Xarici ölkələrdən tərcümə qəbulu

Bütün növ tərcümə xidmətləri göstərilir. Əyani olaraq şirkətə müraciət etməyinizə ehtiyac yoxdur. Tərcümə mətnlərini sadəcə poçt və internet vasitəsi ilə də bizə göndərə bilərsiniz.

bütün məsələlər üzrə informasiya əldə etmək üçün +98 919 918 55 48 SMS göndərə bilərsizniz -Bütün şəhər və ölkələrdən əməkdaş qəbul edilir- live chat ,online support və yaxud tərcümə mərkəzi ilə e-poçt
Sinxron

Sinxron Tərcümə

Ingilis - Fransiz - Rus

çin - Türk - Alman

İspan - Italyan - Yapon

Fars - Azəri - Koreya

...

Digər dillər üçün, bizə müraciət edin


TƏRCÜMƏ MƏRKƏZİ
 

“ƏLİFBA” TƏRCÜMƏ MƏRKƏZİ

Göstərilən xidmətlər:

·        Hüquqi şəxslərə məxsus bütün növ sənədlərin rəsmi tərcüməsi: Şirkətlər, idarələr və hüquqi şəxslərə məxsus bütün növ sənədlərin, o cümlədən, nizamnamələrin, müqavilələrin, lisenziyaların, rəsmi qəzetlərin, hüquqi aktların, maliyyə və vergi sənədlərinin rəsmi tərcüməsi həyata keçirilir.

 

bir neçə qeyd

Rəsmi tərcümələrlə əlaqədar bir neçə qeyd:

Ədliyyə və Xarici İşlər Nazirlikləri tərəfindən notarial qaydada təsdiqlənməsi nəzərdə tutulmuş rəsmi tərcümələr üçün tələb olunanlar:

-Pasportun birinci səhifəsinin surətinin təqdim olunması və tərcümə ilə əlaqədar digər zəruri məlumatların verilməsi

-Tərcümə olunmuş sənədlərin təsdiqləndirilməsi üçün ehtiyac yarandıqda əlavə sənədlərin təqdim olunması


Göstərilən xidmətlər
 

TƏRCÜMƏ MƏRKƏZİNDƏ

Göstərilən xidmətlər:

·Hüquqi şəxslərə məxsus bütün növ sənədlərin rəsmi tərcüməsi: Şirkətlər, idarələr və hüquqi şəxslərə məxsus bütün növ sənədlərin, o cümlədən, nizamnamələrin, müqavilələrin, lisenziyaların, rəsmi qəzet və

sənədlərin tərcüməsi


Rəsmi sənədlərin tərcüməsi haqqında bir neçə qeyd

1. Sənədlərin tərcümə və təsdiqi üçün müəyyən vaxt ayırmalısınız. Təcili tərcümələr, sizin üçün daha artıq xərc tələb edəcək. Lakin müəyyən vaxt ərzində sənədlərin tərcüməsi daha dəqiq həyata keçirilir.

ALL RIGHTS RESERVED