عنوان

دوشنبه, 23 ژوئيه 2018
Biznes

شرکت بین المللی

الفبای ویرا

مشاور شما در

تجارت با جمهوری آذربایجان

ثبت شرکت , خرید ملک
تحصیل , وکالت , مجوز

.... , صادرات , واردات

www.alvinter.com


Biznes

Əlifba Viera

Beynəlxalq Şirkəti

İran-la bizines

şirkətin qeydiyyat

əmlak alqı -satqısı

lisenziyalar

ixrac, idxal ...

www.alvinter.com

 
Tibbi Xidmətlər

 RED MAGİC-DM     شرکت 

آذربایجان ، باکو ، خیابان سلیمان رستم ، شماره 38

 

http://az.alintran.com

 

افتتاح بیمارستان در باکو بوسیله پزشکان ایرانی

احداث بیمارستان با سهام  بنام پزشکان ایرانی

مشاوره وخرید لوازم و تجهیزات  پزشکی

نمایندگی بیمارستانهای ایرانی در باکو جهت اعزام بیمار به ایران

مشاوره و اخذ مجوز اجازه طبابت و افتتاح کلینیک در باکو برای پزشکان و کلینیک های ایرانی

تبلیغ بیمارستانها و پزشکان ایرانی در باکو برای جذب بیمار

 دعوت به کار و سرمایه گذاری از پزشکان ایرانی در جمهوری آذربایجان

دعوت به همکاری در زمینه آزمایشگاهی پزشکی و متخصصین مربوطه برای افتتاح آزمایشگاه در باکو و کسب مجوزهای مربوطه

اخذ مجوز و افتتاح  داروخانه برای داروسازان ایرانی وگشایش نمایندگی شرکتهای دارویی ایران در جمهوری آذربایجان

امور مختلف پزشکی در باکو و ....

در صورت داشتن هر نوع سوالی می توانید با ما تماس بگیرید.

 

 

22054406 - 22054106 – 0919 918 55 48       تلفن دفتر تهران

 

22054611     :فاکس

 

redmagicdm@yahoo.com     ,       alint798@alintran.com     ,     http://az.alintran.com

ALL RIGHTS RESERVED