عنوان

پنجشنبه, 21 فوريه 2019
Biznes

شرکت بین المللی

الفبای ویرا

مشاور شما در

تجارت با جمهوری آذربایجان

ثبت شرکت , خرید ملک
تحصیل , وکالت , مجوز

.... , صادرات , واردات

www.alvinter.com


Biznes

Əlifba Viera

Beynəlxalq Şirkəti

İran-la bizines

şirkətin qeydiyyat

əmlak alqı -satqısı

lisenziyalar

ixrac, idxal ...

www.alvinter.com

 
Ali təhsil ixtisasları

Azərbaycan Respublikası universitetlərində ali təhsilin bakalavr pilləsi ixtisaslarının siyahısı

 

لیست رشته های تخصصی مقطع کارشناسی در دانشگاه های جمهوری آذربایجان

 

1.Təhsil ixtisasları qrupu

050101

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

050102

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (dillər üzrə)

050103

Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə)

050104

Fizika müəllimliyi

050105

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

050106

Riyaziyyat müəllimliyi

050107

Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi (qızlar üçün fiziki tərbiyə)

050108

Texnologiya müəllimliyi

050109

Musiqi müəllimliyi

050110

Biologiya müəllimliyi

050111

Kimya müəllimliyi

050112

Kimya və biologiya müəllimliyi

050113

Tarix müəllimliyi

050114

Tarix və coğrafiya müəllimliyi

050115

Coğrafiya müəllimliyi

050116

İnformatika müəllimliyi

050117

Təsviri incəsənət müəllimliyi

050118

İbtidai sinif müəllimliyi

050119

Korreksiyaedici təlim

050120

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə

050121

Təhsildə sosial-psixoloji xidmət

2. Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu

050201

Filologiya

050202

Fəlsəfə

050203

Tərcümə (dillər üzrə)

050204

Jurnalistika

050205

Kitabşünaslıq

050206

Tarix

050207

Antropologiya

050208

Politologiya

050209

Psixologiya

050210

Sosiologiya

050211

Regionşünaslıq (regionlar üzrə)

050212

Hüquqşünaslıq

050213

Beynəlxalq münasibətlər

050214

Dinşünaslıq

050215

Kitabxanaçılıq və informasiya

3. Mədəniyyət və incəsənət ixtisasları qrupu

050301

Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması

050302

Sənətşünaslıq

050303

İnstrumental ifaçılıq

050304

Solo oxuma

050305

Dirijorluq

050306

Bəstəkarlıq

050307

Musiqişunaslıq

050308

Xoreoqrafiya sənəti

050309

Estrada sənəti

050310

Xalq çalğı alətləri ifaçılığı

050311

Aktyor sənəti

050312

Dekorativ sənət

050313

Teatrşünaslıq

050314

Bədii yaradıcılıq və ekran dramaturgiyası

050315

Rejissorluq

050316

Kinoşünaslıq

050317

Operator sənəti

050318

Rəngkarlıq

050319

Qrafika

050320

Heykəltəraşlıq

050321

Dizayn

4. İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu

050401

Dünya iqtisadiyyatı

050402

Mühasibat uçotu və audit

050403

Maliyyə

050404

İqtisadiyyat

050405

Sənayenin təşkili və idarə olunması

050406

Statistika

050407

Menecment

050408

Marketinq

050409

Biznesin idarə edilməsi

050410

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

050411

Kommersiya

5.Təbiət ixtisasları qrupu

050501

Riyaziyyat

050502

Mexanika

050503

Fizika

050504

Kimya

050505

Biologiya

050506

Coğrafiya

050507

Hidrometeorologiya

050508

Geologiya

050509

Kompüter elmləri

050510

Ekologiya

6. Texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu

050601

Materialşünaslıq mühəndisliyi

050602

Geologiya mühəndisliyi

050603

Hidrogeologiya mühəndisliyi

050604

Geofizika mühəndisliyi

050605

Dağ-mədən mühəndisliyi

050606

Neft-qaz mühəndisliyi

050607

Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi

050608

Elektroenergetika mühəndisliyi

050609

İstilik energetikası mühəndisliyi

050610

Enerji maşınqayırması mühəndisliyi

050611

Metallurgiya mühəndisliyi

050612

Maşın mühəndisliyi

050613

Avianəqliyyat istehsalatının təşkili mühəndisliyi

050614

Aviasiya texnikası avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi

050615

Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə olunması mühəndisliyi

050616

Uçuş mühəndisliyi

050617

Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi mühəndisliyi

050618

Dəniz texnikası və texnologiyası mühəndisliyi

050619

Dəniz texnikası və avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi

050620

Gəmiçilik və gəmilərin hərəkətinin idarə edilməsi

050621

Dəmir yol nəqliyyatı və təsrrüfatı mühəndisliyi

050622

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi

050623

Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi

050624

Cihazqayırma mühəndisliyi

050625

Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi

050626

Elektrik mühəndisliyi

050627

Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi

050628

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi

050629

Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi

050630

Mexanika mühəndisliyi

050631

Kompüter mühəndisliyi

050632

İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

050633

Memarlıq

050634

İnşaat mühəndisliyi

050635

Mühəndis sistemlərinin və qurğularının tikintisi mühəndisliyi

050636

Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi

050637

Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi

050638

Tikinti materialları və məmulatlarının texnologiyası mühəndisliyi

050639

Meşə materiallarının və ağac emalının texnologiyası mühəndisliyi

050640

Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi  

050641

Kimya mühəndisliyi

050642

Qida məhsulları mühəndisliyi

050643

Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi

050644

İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi

050645

Poliqrafiya mühəndisliyi

050646

Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi

050647

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi

050648

Biotibbi texnologiya mühəndisliyi

050649

Ekologiya mühəndisliyi

7. Kənd təsərrüfatı ixtisasları qrupu

050701

Torpaqşünaslıq və aqrokimya

050702

Aqronomluq

050703

Zootexniklik

050704

Baytarlıq

050705

Yer quruluşu, torpaq və şəhər kadastrı

050706

Aqrormühəndislik

050707

Balıqçılıq və balıqçılıq təsərrüfatı işi

050708

Meşəçilik

050709

Su bioehtiyatları və akvabitkilər

8. Səhiyyə, rifah və xidmət ixtisasları qrupu

050801

Müalicə işi

050802

Pediatriya

050803

Hərbi həkim işi

050804

Tibbi profilaktika

050805

Stomatologiya

050806

Əczaçılıq

050807

Həkim yardımcısı

050808

Tibbi biologiya

050809

Bədən tərbiyəsi və idman

050810

Turizm və otelçilik

050811

Nəqliyyat servisi (nəqliyyat növləri üzrə)

050812

Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

050813

Sosial iş

 

 

لیست رشته های تخصصی مقطع کارشناسی در دانشگاه های جمهوری آذربایجان

 

گروه اول: رشته های آموزشی و معلمی

 

 

معلمی زبان و ادبیات آذربایجان

050101

 

معلمی زبان و ادبیات (زبانهای مختلف)

050102

 

معلمی زبان خارجی (زبانهای مختلف)

050103

 

معلمی فیزیک

050104

 

معلمی ریاضی و انفورماتیک

050105

 

معلمی ریاضی

050106

 

معلمی تربیت بدنی و آموزشهای قبل از خدمت نظام وظیفه (برای پسران) - معلمی تربیت بدنی (برای دختران)

050107

 

معلمی تکنولوژی

050108

 

معلمی موسیقی

050109

 

معلمی زیست شناسی

050110

 

معلمی شیمی

050111

 

معلمی شیمی و زیست شناسی

050112

 

معلمی تاریخ

050113

 

معلمی تاریخ و جغرافی

050114

 

معلمی جغرافی

050115

 

معلمی انفورماتیک

050116

 

معلمی هنر های زیبا

050117

 

معلمی دوره دبستان

050118

 

آموزش اصلاحات

050119

 

تعلیم وتربیت دوره پیش دبستانی

050120

 

خدمات اجتماعی و روانی در تحصیل

050121

گروه دوم: رشته های اجتماعی و بشردوستانه

 

 

لغت شناسی

050201

 

فلسفه

050202

 

ترجمه (زبانهای مختلف)

050203

 

روزنامه نگاری

050204

 

کتاب شناسی

050205

 

تاریخ

050206

 

انسان شناسی

050207

 

نظام سیاسی

050208

 

روانشناسی

050209

 

نظام اجتماعی

050210

 

منطقه شناسی (شامل کشورهای مختلف)

050211

 

حقوق

050212

 

روابط بین المللی

050213

 

آشنایی با ادیان

050214

 

کتابخانه داری و اطلاع رسانی

050215

گروه سوم: فرهنگ و هنر

 

 

موزه شناسی، کار آرشیو و حفاظت بناهای تاریخی

050301

 

هنرشناسی

050302

 

ایفاگری اینستورمنتال

050303

 

آواز سولو

050304

 

رهبری ارکستر

050305

 

آهنگسازی

050306

 

موسیقی شناسی

050307

 

هنررقص

050308

 

هنر استرادا

050309

 

ایفاگری توسط آلات موسیقی ملی

050310

 

هنر بازیگری

050311

 

هنر دکوراتیو

050312

 

تئاتر شناسی

050313

 

خلاقیت های هنری و نمایشنامه

050314

 

کارگردانی

050315

 

فیلم شناسی

050316

 

هنر فیلمبرداری

050317

 

رنگ کاری و نقاشی

050318

 

نقشه کشی

050319

 

مجسمه سازی

050320

 

طراحی و دیزاین

050321

گروه چهارم: اقتصاد و مدیریت

 

 

اقتصاد جهانی

050401

 

حسابداری و حسابرسی

050402

 

امور مالی

050403

 

نظام اقتصادی

050404

 

ساختار و مدیریت صنایع

050405

 

آمار

050406

 

مدیریت

050407

 

بازاریابی

050408

 

مدیریت کسب و کار

050409

 

مدیریت دولتی و شهری

050410

 

بازرگانی

050411

گروه پنجم: طبیعت

 

 

ریاضیات

050501

 

مکانیک

050502

 

فیزیک

050503

 

شیمی

050504

 

زیست شناسی

050505

 

جغرافی

050506

 

اقلیم شناسی

050507

 

زمین شناسی

050508

 

علوم کامپیوتر

050509

 

بوم شناسی

050510

گروه ششم: فنی و تکنولوژی

 

 

مهندسی مواد

050601

 

مهندسی زمین شناسی

050602

 

مهندسی هیدرولوژی

050603

 

مهندسی ژئوفیزیک

050604

 

مهندسی معادن

050605

 

مهندسی نفت و گاز

050606

 

مهندسی صنایع نفت و گاز

050607

 

مهندسی برق قدرت

050608

 

مهندسی انرژی گرمایی

050609

 

مهندسی فن آوریهای انرژی

050610

 

مهندسی متالورژی

050611

 

مهندسی ماشین آلات

050612

 

مهندسی ساخت تجهیزات حمل و نقل هوایی

050613

 

مهندسی بهره برداری از تجهیزات هوانوردی

050614

 

مدیریت حمل و نقل هوایی

050615

 

مهندسی پرواز

050616

 

مهندسی امنیت فرایندهای فنی و تولیدی حمل و نقل هوایی

050617

 

مهندسی فن آوریها و تکنولوژیهای دریانوردی

050618

 

مهندسی بهره برداری از تکنولوژیها و تجهیزات دریانوردی

050619

 

مهندسی کشتیرانی و مدیریت ناوبری

050620

 

مهندسی خدمات حمل و نقل و ریلی

050621

 

مهندسی وسائل نقلیه زمینی

050622

 

مهندسی مدیریت باربری در حمل و نقل

050623

 

مهندسی ساخت و تولید دستگاه

050624

 

مهندسی ماشین آلات و تجهیزات فنی

050625

 

مهندسی برق

050626

 

مهندسی فن آوریهای الکترونیکی، مخابراتی و رادیویی

050627

 

مهندسی اتوماسیون فرآیندها

050628

 

مهندسی مکاترونیک و فن آوریهای ربات

050629

 

مهندسی مکانیک

050630

 

مهندسی کامپیوتر

050631

 

مهندسی سیستم ها و فن آوری های اطلاعاتی

050632

 

معماری

050633

 

مهندسی عمران

050634

 

مهندسی ساخت و ساز سیستمها و تجهیزات مهندسی

050635

 

مهندسی ساخت و ساز در امور حمل و نقل

050636

 

مهندسی هواشناسی و ساخت و ساز در امور منابع آبی

050637

 

مهندسی فن آوریها و محصولات ساختمان سازی

050638

 

مهندسی محصولات چوبی و تکنولوژیهای تولید آن

050639

 

مهندسی ژئودزی و نقشه کشی

050640

 

مهندسی شیمی

050641

 

مهندسی مواد غذایی

050642

 

مهندسی محصولات کثیر المصرف

050643

 

مهندسی آزمایش کالاهای مصرفی و بازاریابی آنها

050644

 

مهندسی چاپ

050645

 

مهندسی فن آوریهای بازیافت و تولید مجدد

050646

 

مهندسی متالورژی، استاندارد سازی و صدور گواهینامه

050647

 

مهندسی تجهیزات بیوپزشکی

050648

 

مهندسی محیط زیست

050649

گروه هفتم: کشاورزی و دامداری

 

 

خاکشناسی و شیمی کشاورزی

050701

 

کشاورزی

050702

 

فن آوریهای دامداری

050703

 

دامپزشکی

050704

 

ساختار زمین و کاداستر شهری

050705

 

مهندسی کشاورزی

050706

 

ماهیگیری و خدمات صید ماهی

050707

 

جنگلداری

050708

 

منابع زیست و گیاه آبی

050709

گروه هشتم: بهداشت و خدمات عمومی

 

 

معالجه پزشکی

050801

 

پزشکی کودکان

050802

 

پزشکی نظامی

050803

 

پیشگیری طبی

050804

 

دندان پزشکی

050805

 

داروشناسی

050806

 

دستیار پزشکی

050807

 

زیست شناسی پزشکی

050808

 

تربیت بدنی و ورزش

050809

 

توریسم و هتلداری

050810

 

خدمات حمل نقل (با توجه به نوع وسایل نقلیه)

050811

 

حوادث غیر مترقبه و فعالیت های ایمنی در محیط زندگانی

050812

 

خدمات اجتماعی

050813

 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin rəsmi saytı

منبع: سایت رسمی وزارت تحصیل آذربایجان

 

 

 

1.Təhsil ixtisasları qrupu

050101

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

050102

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (dillər üzrə)

050103

Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə)

050104

Fizika müəllimliyi

050105

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

050106

Riyaziyyat müəllimliyi

050107

Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi (qızlar üçün fiziki tərbiyə)

050108

Texnologiya müəllimliyi

050109

Musiqi müəllimliyi

050110

Biologiya müəllimliyi

050111

Kimya müəllimliyi

050112

Kimya və biologiya müəllimliyi

050113

Tarix müəllimliyi

050114

Tarix və coğrafiya müəllimliyi

050115

Coğrafiya müəllimliyi

050116

İnformatika müəllimliyi

050117

Təsviri incəsənət müəllimliyi

050118

İbtidai sinif müəllimliyi

050119

Korreksiyaedici təlim

050120

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə

050121

Təhsildə sosial-psixoloji xidmət

2. Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu

050201

Filologiya

050202

Fəlsəfə

050203

Tərcümə (dillər üzrə)

050204

Jurnalistika

050205

Kitabşünaslıq

050206

Tarix

050207

Antropologiya

050208

Politologiya

050209

Psixologiya

050210

Sosiologiya

050211

Regionşünaslıq (regionlar üzrə)

050212

Hüquqşünaslıq

050213

Beynəlxalq münasibətlər

050214

Dinşünaslıq

050215

Kitabxanaçılıq və informasiya

3. Mədəniyyət və incəsənət ixtisasları qrupu

050301

Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması

050302

Sənətşünaslıq

050303

İnstrumental ifaçılıq

050304

Solo oxuma

050305

Dirijorluq

050306

Bəstəkarlıq

050307

Musiqişunaslıq

050308

Xoreoqrafiya sənəti

050309

Estrada sənəti

050310

Xalq çalğı alətləri ifaçılığı

050311

Aktyor sənəti

050312

Dekorativ sənət

050313

Teatrşünaslıq

050314

Bədii yaradıcılıq və ekran dramaturgiyası

050315

Rejissorluq

050316

Kinoşünaslıq

050317

Operator sənəti

050318

Rəngkarlıq

050319

Qrafika

050320

Heykəltəraşlıq

050321

Dizayn

4. İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu

050401

Dünya iqtisadiyyatı

050402

Mühasibat uçotu və audit

050403

Maliyyə

050404

İqtisadiyyat

050405

Sənayenin təşkili və idarə olunması

050406

Statistika

050407

Menecment

050408

Marketinq

050409

Biznesin idarə edilməsi

050410

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

050411

Kommersiya

5.Təbiət ixtisasları qrupu

050501

Riyaziyyat

050502

Mexanika

050503

Fizika

050504

Kimya

050505

Biologiya

050506

Coğrafiya

050507

Hidrometeorologiya

050508

Geologiya

050509

Kompüter elmləri

050510

Ekologiya

6. Texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu

050601

Materialşünaslıq mühəndisliyi

050602

Geologiya mühəndisliyi

050603

Hidrogeologiya mühəndisliyi

050604

Geofizika mühəndisliyi

050605

Dağ-mədən mühəndisliyi

050606

Neft-qaz mühəndisliyi

050607

Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi

050608

Elektroenergetika mühəndisliyi

050609

İstilik energetikası mühəndisliyi

050610

Enerji maşınqayırması mühəndisliyi

050611

Metallurgiya mühəndisliyi

050612

Maşın mühəndisliyi

050613

Avianəqliyyat istehsalatının təşkili mühəndisliyi

050614

Aviasiya texnikası avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi

050615

Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə olunması mühəndisliyi

050616

Uçuş mühəndisliyi

050617

Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi mühəndisliyi

050618

Dəniz texnikası və texnologiyası mühəndisliyi

050619

Dəniz texnikası və avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi

050620

Gəmiçilik və gəmilərin hərəkətinin idarə edilməsi

050621

Dəmir yol nəqliyyatı və təsrrüfatı mühəndisliyi

050622

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi

050623

Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi

050624

Cihazqayırma mühəndisliyi

050625

Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi

050626

Elektrik mühəndisliyi

050627

Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi

050628

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi

050629

Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi

050630

Mexanika mühəndisliyi

050631

Kompüter mühəndisliyi

050632

İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

050633

Memarlıq

050634

İnşaat mühəndisliyi

050635

Mühəndis sistemlərinin və qurğularının tikintisi mühəndisliyi

050636

Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi

050637

Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi

050638

Tikinti materialları və məmulatlarının texnologiyası mühəndisliyi

050639

Meşə materiallarının və ağac emalının texnologiyası mühəndisliyi

050640

Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi  

050641

Kimya mühəndisliyi

050642

Qida məhsulları mühəndisliyi

050643

Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi

050644

İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi

050645

Poliqrafiya mühəndisliyi

050646

Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi

050647

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi

050648

Biotibbi texnologiya mühəndisliyi

050649

Ekologiya mühəndisliyi

7. Kənd təsərrüfatı ixtisasları qrupu

050701

Torpaqşünaslıq və aqrokimya

050702

Aqronomluq

050703

Zootexniklik

050704

Baytarlıq

050705

Yer quruluşu, torpaq və şəhər kadastrı

050706

Aqrormühəndislik

050707

Balıqçılıq və balıqçılıq təsərrüfatı işi

050708

Meşəçilik

050709

Su bioehtiyatları və akvabitkilər

8. Səhiyyə, rifah və xidmət ixtisasları qrupu

050801

Müalicə işi

050802

Pediatriya

050803

Hərbi həkim işi

050804

Tibbi profilaktika

050805

Stomatologiya

050806

Əczaçılıq

050807

Həkim yardımcısı

050808

Tibbi biologiya

050809

Bədən tərbiyəsi və idman

050810

Turizm və otelçilik

050811

Nəqliyyat servisi (nəqliyyat növləri üzrə)

050812

Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

050813

Sosial iş

ALL RIGHTS RESERVED