عنوان

دوشنبه, 23 ژوئيه 2018
               

 

Biznes

شرکت بین المللی

الفبای ویرا

مشاور شما در

تجارت با جمهوری آذربایجان

ثبت شرکت , خرید ملک
تحصیل , وکالت , مجوز

.... , صادرات , واردات

www.alvinter.com


Biznes

Əlifba Viera

Beynəlxalq Şirkəti

İran-la bizines

şirkətin qeydiyyat

əmlak alqı -satqısı

lisenziyalar

ixrac, idxal ...

www.alvinter.com

 
Azərbaycanda keçirilən tenderlərdə iştirak etmək…

 

Azərbaycanda keçirilən tenderlərdə iştirak etmək

 

 

شرکت در مزایده ها و مناقصات جمهوری آذربایجان برای شرکتهای ایرانی

 

 

لیست مزایده و مناقصات طبقه بندی شده و تاریخ 

 

مدارک لازم جهت شرکت در مزایده ها و مناقصات در جمهوری آذربایجان برای شرکتهای خارجی

 

 

 

شرکت در مزایده های و مناقصات به نمایندگی از طرف شرکتهای ایرانی و انجام کلیه امور مربوطه

 

 

     ارائه لیست ماهیانه کلیه مزایده ها و مناقصات جمهوری آذربایجان بصورت مداوم

 

مشاوره تخصصی در ارتباط با مزایده ها و مناقصات در جمهوری آذربایجان

 
ALL RIGHTS RESERVED