عنوان

جمعه, 22 فوريه 2019
Biznes

شرکت بین المللی

الفبای ویرا

مشاور شما در

تجارت با جمهوری آذربایجان

ثبت شرکت , خرید ملک
تحصیل , وکالت , مجوز

.... , صادرات , واردات

www.alvinter.com


Biznes

Əlifba Viera

Beynəlxalq Şirkəti

İran-la bizines

şirkətin qeydiyyat

əmlak alqı -satqısı

lisenziyalar

ixrac, idxal ...

www.alvinter.com

 
Fabriklər və ağır sənaye texnikalarının alınması

Fabriklər və ağır sənaye texnikalarının alınması خرید و فروش کارخانجات و صنایع سنگین

بدینوسیله از کارخانجات و تولید کنندگان صنایع سنگین و کارخانجات سنگین در صورت تمایل به کار و فعالیت در جمهوری آذربایجان دعوت به همکاری   می شود .لازم بذکر است که با توجه به اینکه جمهوری آذربایجان به سوی صنعتی شدن کام بر می دارد و دارای  منابع عظیم نفتی و گازی می باشد به نظر می رسد که در نظر دارد با تمام امکانات به سوی صنعتی شدن  پیش برود و با توجه به اینکه کشوری با اقتصاد آزاد و باز می باشد بازار خوبی برا ی شرکتهای ایرانی می باشد.

 

ALL RIGHTS RESERVED